REFERENCJE

Maciej CzajkowskiDyrektor Działu Operacyjnego
Przez lata mojej pracy związanej z zarządzaniem procesami brakowało mi właśnie takiego narzędzia. Makigami może być używane w wielu obszarach biznesowych. Dostarcza dobry balans pomiędzy adresowaniem potrzeb biznesowych i użytecznością.
Grażyna ZajączkowskaZastępca Dyrektora Biura Organizacji Urzędu
Wdrożenie Makigami pozwoliło na wypracowanie własnej metodyki projektowania i analiz procesów. Dzięki Makigami standaryzujemy przebiegi procesów, analizujemy nieefektywności, zwiększamy wiedzę o procesach w organizacji, szybciej wdrażamy zmiany w procesach.
Dariusz TomaszewskiPrincipal Architekt
Jednym z kryteriów wyboru platformy była jej łatwość obsługi, intuicyjność i możliwość samodzielnego wdrażania aplikacji biznesowych. Makigami wyróżnia się nowoczesnym wyglądem, dopracowanym interfejsem, zrozumiałym dla użytkowników biznesowych.

Wdrożenie

Analiza i Prototyp Rozwiązania

Zebranie wymagań biznesowych, przygotowanie prototypu aplikacji

Doszczegółowienie rozwiązania

Dopasowanie aplikacji dla każdego użytkownika systemu

Testy, ewaluacja rozwiązania

Testy rozwiązania, wdrażanie zmian UX zgłaszanych przez użytkowników

Przegląd i Tworzenie Raportów

Przygotowanie zestawu raportów dla każdego z użytkowników działającej aplikacji

Od kartki papieru z procesem do działającego rozwiązania

Przepisanie procesu z kartki procesu do systemu i przygotowanie gotowej aplikacji jest dla użytkownika proste, miłe i przyjemne.

screec_mac

Opisanie procesu

Określenie celu i kluczowych elementów z perspektywy klienta

Mapowanie procesu

Ustawienie ról procesowych odpowiedzialnych za realizację zadań

Formularze

Definicja poszczególnych widoków w procesie

Reguły biznesowe

Sterowanie przebiegu procesu za pomocą reguł decyzyjnych

Parametryzacja procesu

Ustawienie czasów realizacji zadań i sprawy, wskazanie czynności wymagalnych

Automatyczne notyfikacje i pozostałe akcje

Zdefiniuj akcje i notyfikacje zachodzące w procesie jak powiadomienia użytkowników, wysłanie e-maili, sms, powiadomień