Główne moduły i funkcjonalności:

INTUICYJNY DESIGNER ZADAŃ I PROCESÓW

NARYSUJ PROCES

  • intuicyjne środowisko graficzne drag & drop
  • automatyczne przypisanie zadań do ról procesowych (swimlanes)
  • szerokie możliwości delegowania zadań
  • analiza występowania zmiennych biznesowych

KREATOR FORMULARZY INTERNETOWYCH

STWÓRZ FORMULARZE DLA KAŻDEGO ZADANIA

Elektroniczne formularze pozwalają na zapisanie danych w sprawie do poszczególnych pól, dzięki czemu jesteśmy w stanie podejmować automatyczne decyzje biznesowe, zmniejszyć ilość błędów w sprawach, a także automatycznie raportować wszystkie dane w sprawach

RAPORTOWANIE DANYCH - BUSINESS INTELLIGENCE

DANE ON-LINE

Raportuj dane bieżące i historyczne z prowadzonych spraw

ARCHIWUM CYFROWE - DRIVE

REALIZUJ ZADANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI, NA CZAS

Przechowywanie ważnych umów, dokumentacji. Szybkie ich wyszukiwanie

STRUKTURY DANYCH I SŁOWNIKI

Automatyczne uzupełnianie danych

Automatyczne rejestrowanie ważnych danych biznesowych w ramach zdefiniowanych procesów. Możliwość eksportu danych do MS Excel

ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO PROGRMISTYCZNE

Wyrażenia warunkowe, lambda, funkcje

Wiele wyrażeń i funkcji. Wkrótce odwołania do bibliotek AI

SCHEDULER

Automatyczne harmonogramowanie spraw i zadań

Szerokie możliwości automatycznego uruchamiania spraw według reguł kalendarzowych

OCR FAKTUR

Rozpoznawanie metadanych faktur

Automatyczne zaczytanie danych z dokumentu do formularzy

Pozostałe funkcjonalności:

Uprawnienia do widoków i obiektów

Notyfikacje w systemie, e-mail, sms

Narzędzia wspierające doskonalenie procesów

Zarządzanie użytkownikami w strukturze ogranigazyjnej