Archive for Tag: OCR

Obsługa faktur – automatyzacja procesu dekretacji faktur kosztowych

Nowoczesne przedsiębiorstwa wybierają wydajność, jednocześnie nie obniżając jakości w kluczowych sferach swojej działalności. Dotyczy to również zarządzania przepływami środków pieniężnych, czyli obsługi faktur, która wykonywana manualnie jest nieefektywna – w szczególności w dużych firmach. Główne problemy wynikające z ręcznego...

Continue Reading