Komplementarność narzędzi BPA i RPA

Nie sposób nie zauważyć rosnącej obecnie popularności rozwiązań z zakresu robotyki procesowej znanych jako Robotic Process Automation (RPA). Będąc na targach Japan IT Week w Tokio w październiku br., gromadzących około 750 wystawców innowacyjnych rozwiązań z całego świata, zauważyliśmy ogromne zainteresowanie tego typu rozwiązaniami.

Pod hasłami automatyzacji kryją się również inne systemy wspierające pracę organizacji, w tym tzw. Business Process Automation (BPA), systemy low-code application, czy popularne narzędzia workflow.

Przeznaczenie tych narzędzi jest zgoła inne. RPA eliminuje pracę realizowaną przez niskowykwalifikowaną kadrę pracowników. BPA natomiast usprawnia obowiązki wykonywane przez kadrę zarządzającą, kluczowych pracowników poszczególnych komórek, w podejmowaniu decyzji, zapewniając szybką i wystandaryzowaną ścieżkę realizacji procedur i procesów.
Innymi słowami, robotyka procesowa to technologia umożliwiająca całkowitą automatyzację pojedynczych czynności w firmie, w sytuacjach gdzie stwierdzono brak potrzeby angażowania pracownika np. kopiowanie tysięcy rekordów z Excela każdego dnia do wielu systemów operacyjnych.
Narzędzia workflow czy BPA, takie jak Makigami wdrażane przez JT Weston, mają służyć kluczowym pracownikom i kadrze zarządzającej w usprawnianiu swojej pracy, czego rezultatem będzie sukces całej firmy. Osoby decyzyjne w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za poprawienie jakości realizowanych procesów w zmieniającym się środowisku biznesowym. RPA ze względu na wysokie koszty licencyjne i wdrożeniowe kierowane jest do firm o wysokich budżetach. Rozwiązanie BPA jest przystępne kosztowo dla przedsiębiorstwa liczącego nawet kilkanaście osób.

Czy są to więc narzędzia konkurencyjne?

Nie, nie są. Służą innym celom. Korzystanie z robotyki procesowej ma wyeliminować pracę człowieka, zredukować do minimum czas realizacji i liczbę błędów. Narzędzia workflow również pozwalają zredukować czas realizacji i liczbę błędów, jednakże w tych procesach nic nie dorównuje inteligencji człowieka Nie da się go tutaj zastąpić.

A może raczej komplementarne?

Zarówno przyszłością, jak i koniecznością każdego przedsiębiorstwa jest automatyzacja pracy. Wykorzystywanie robotyki ma wspierać cele organizacji, jakim są np.redukcja kosztów czy oszczędność czasu. To za pomocą narzędzi BPA możemy mieć pewność, że zlecone obowiązki w firmie przebiegają nie tylko sprawnie, ale również poprawnie – z korzyścią dla klientów, a przez to i samej firmy. Wypracowane jakościowo procesy wspierają cele organizacji pod kątem wzrostu przychodów, rzetelności realizowanych usług i produktów, zatrudnianiu i gromadzeniu wiedzy przez kompetentnych pracowników.