Automatyzacja procesów biznesowych z Makigami

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

OBSŁUGA FAKTUR

Automatyczne księgowania, OCR

Automatyczne zaczytywanie danych z faktur, obieg i akceptacja dokumentów w firmie, integracja z systemem finansowo-księgowym. Wysyłaj dokumenty do biura rachunkowego poprzez elektroniczne formularze.

WNIOSKI URLOPOWE

Automatyczne księgowania, OCR

· Zgłaszanie wniosków urlopowych z pominięciem formularzy papierowych

· Obsługa, akceptacja przełożonych i zapis danych o urlopach w systemie

· Dostarczanie informacji o urlopach bez obciążania działu Kadr telefonami, mailami

· Automatyczne powiadomienia o statusie ich wniosków

· Usprawnienie procesu wycofywania wniosków urlopowych

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW W SYSTEMACH IT

· Podgląd zadań całego zespołu

· Możliwe raportowanie czasu pracy

· Możliwość dodawanie zrzutów ekranów, filmów video

· Realizacja błędu na danym środowisku informatycznym

NADAWANIE DOSTĘPÓW i UPRAWNIEŃ

· Zadania uruchamiane cyklicznie np: na koniec dnia lub tygodnia

· Możliwość dodawania i odbioru uprawnień na podstawie ról

· Automatyczne notyfikacje o przydzielonych uprawnieniach

· Możliwość wprowadzenia akceptacji menadżera