Nowoczesne technologie:

 • Lekka i wydajna architektura systemu
 • Nowe technologie wizualizacji danych
 • Sprawdzone technologie (scala, typescript, angular, postgresql)
 • Autorski, wysoce wydajny silnik procesów
 • Instalacja na zwirtualizowanym środowisku
 • Instalacja i wdrożenie w 1 dzień

Platforma prosta w instalacji i zarazem

Za generowanie interfejsu użytkownika odpowiada przeglądarka internetowa użytkownika (JavaScript + HTML) dzięki czemu serwer aplikacji odpowiada jedynie za logikę biznesową procesów. Nowoczesna i lekka architektura CQRS (Command Query Responsibility Separation) pozwoliła oddzielić dane do zapisu i odczytu dzięki czemu przyspieszyliśmy znacznie responsywność systemu przy dużej ilości aktywnych użytkowników.

Makigami zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej skalowalności poziomej, czyli możliwości przeprowadzenia operacji na wielu serwerach jednocześnie. W tym celu wykorzystano między innymi:

 • luźne powiązania pomiędzy obiektami biznesowymi (np: użytkownicy, procesy, sprawy),
 • nierelacyjną architekturę bazy danych,
 • nieblokujące komunikaty (asynchroniczne) pomiędzy modułami Makigami,
 • przechowywanie informacji o danych w systemie jako listy listy zdarzeń w celu zapewnienia wysokiej wydajności zapisu informacji w bazie danych (Event Sourcing),
 • asynchroniczny mechanizm generowania widoków na dane (Projekcji) w celu oddzielenia zapisu danych od ich odczytu,
 • ograniczenie stanu przechowywanego w serwerze Makigami.

Baza danych – możliwość uruchomienia wielu instancji bazy danych tak, z których każda może przechowywać różne obiekty biznesowe (np. jedna baza danych danych przechowuje mapy procesów, a druga dane spraw)

Wysoką dostępność aplikacji zapewniamy poprzez rozproszenie jej działania na wiele fizycznych serwerów. Makigami umożliwia łatwe zrównoleglenia pracy na wielu serwerach dzięki stosowaniu luźnych powiązań między obiektami biznesowymi i ograniczeniu stanu przechowywanego w aplikacji serwera. Dzięki temu łatwe jest przenoszenie obliczeń pomiędzy różnymi serwerami.

W przypadku bazy danych wysoka dostępność uzyskiwana jest przez replikację danych w czasie rzeczywistym i równoległe działanie dwóch lub więcej serwerów.

Umożliwiamy integracje poprzez Web Services oraz RestFul Services. Integrujemy się między innymi z systemami zewnętrznymi takimi np: SAP, SalesForce, MS Navision oraz bazami danych takimi jak: Oracle, MySQL, PostgreSQL, MSSQL.

Pozwalamy na integrację z systemami zewnętrznymi na każdym kroku procesu poprzez obustronną komunikację. Dotyczy do odczytu danych, zapisu, nasłuchiwania, wysłania komend do systemu zewnętrznego.

 • SAP
 • SalesForce
 • Jira
 • PipeDrive

Wymagania techniczne

Środowisko:

 • Architektura –  X64 (64bit)
 • Pamięć operacyjna – co najmniej 4GB RAM
 • Liczba rdzeni – co najmniej 2
 • Pamięć masowa PostgreSQL – co najmniej 10GB

Komponenty serwera:

 • System operacyjny Linux
 • Środowisko JVM w wersji 8
 • Baza danych PostgreSQL (co najmniej w wersji 9.4)

Brak wymagań licencyjnych:

 • Baza danych PostgreSQL
 • Dowolne środowisko Systemu Operacyjnego Linux
 • Praca na zwirtualizowanych środowiskach
 • Brak serwera aplikacji